مرجع مکعب روبیک 360

استفاده از روبیک در تدریس در مدارس امریکا.

استفاده از روبیک در تدریس در مدارس امریکا.
استفاده از روبیک  در تدریس در مدارس امریکا.
روبیک که زمانی فقط یک سرگرمی بود حالا در قرن 21  روبیک تبدیل به یک ابزار اموزشی شده است. Brian rohrig استاد معروف امریکایی از روبیک  برای تدریس STEM (s=science t=technology e=engineering m=math) استفاده میکند. این روش برای همه ی سنین از کودکان تا دانشجویان استفاده میشود. دانش اموزان میتوانند همه ی دروس خود را از YOU CAN DO THE CUBE.COM دانلود کنند. این منبع درسی با هدف علاقه مند کردن دانش اموزان به تفکر انتقادی و خلاقانه طراحی شده است.
Brian rohrig میگوید همه ی علوم به شکل مرحله به مرحله اتفاق میافتد و حل روبیک درک بهتری از چگونگی پروسه ی علوم میدهد. بنیان گذاران این پروزه امیدوارند این تصمیم باعث درخشش مدرسه ی انها بین مدارس امریکا گردد.
امتیازات حل روبیک :
1. برنامه داشتن
2. حل با استراتژی
3. تجزیه و تحلیل موضوع
4. تمرین کردن
5. استفاد از الگوها
6. هماهنگی چشم و دست
7. پذیرش شکست و به عقب برگشتن
8. کار گروهی
9. پرورش هوش فضایی
به تازگی در مرکز علوم امریکا ثابت شده که هر روز در مغز میلیونها تولید میشوند مخصوصا در هیپوتالاموس. و در عرض چند هفته انها خواهند مرد مگر اینکه کاری که بسیار متنوع و پیچیده ( مثل روبیک ) باشد انجام دهید.

لینک سایت انگلیسی 1
لینک سایت انگلیسی 2
لینک سایت انگلیسی 3
لینک سایت انگلیسی 4
لینک سایت انگلیسی 5


Rubik's Cube-based lessons designed to complement STEM lessons
A new initiative called the You Can Do The Rubik's Cube has been developed to align with important science, technology, engineering and mathematics (STEM) classroom lessons. In conjunction with the Common Core Stat Standards and the National Council of Teachers of Mathematics guidelines, the campaign features lessons for students of all ages - from early childhood education to high school.

Educators can download the lessons on YouCanDoTheCube.com. These classroom resources are designed to engage students in STEM-related activities that promote critical thinking and innovation.

"All scientific progress occurs in incremental steps, with one discovery building upon another. Learning to solve the Rubik's Cube is a good way to understand how scientific process occurs," said Brian Rohrig, an Ohio-based physics teacher.

Organizers of the initiative hope that the Rubik's Cube  multi-colored exterior will bring some brightness to U.S. classrooms, which is a goal of many schools throughout the country. For example, a middle school in Illinois recently revamped its reading room, replacing the white walls with a green and blue coat, according to Glen Ellyn News.

Students told the news provider that they exert more energy toward their school work and feel more comfortable in a colorful classroom, as compared to a bland environment with white walls

advantage of Rubik's Cube:.

Plan ahead
Understand strategy
Work at something
Process
Practice
Patterns
Eye/Hand Coordination
Learn about Systems
Sometimes to go ahead, you must go backward
Take advice from those who may know more
Develop collaborative skills-teamwork
 
Thousands of new cells are generated in the adult brain every day, particularly in the hippo campus, a structure involved in learning and memory.
Within a couple of weeks, most of those newborn neurons will die, unless the animal is challenged to learn something new. Learning—especially that involving a great deal of effort  like Rubik's Cube—can keep these new neurons alive.

   + ؟؟؟ ; ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٥ مهر ،۱۳٩۱
comment نظرات ()