مرجع مکعب روبیک 360

هنری برای دیوانگان روبیک

هنری برای دیوانگان روبیک

[تصویر: petefecteaudreambig1.jpg]فکر میکنید روبیک برای حل کردن است؟! اشتباه میکنید! این هنر برای کسانی خوب است که پس از حل کردن یک روبیک  دچار حس پوچی میشوند ، چون با این هنر مدتها سرگرم روبیک  حل کردن خواهند بود.
Rubikcubism روبیکیسم هنری است که در ان تابلویی بزرگ از کنار هم چیدن روبیک هایی با فرمول خاص بدست میاید. یا بعبارتی موزاییکی روبیکی که هر مربع کوچک روبیک یک پیکسل است. این هنر بوسیله یک هنرمند فرانسوی با نام Invader بوجود امد و گسترش زیادی پیدا کرد بطوریکه هرساله نمایشگاه های روبیکیسم  زیادی برگزار میشود.
Pete Fecteau چهل ساعت برای درست کردن یک موزاییک روبیکی از مارتین لوتر کینگ به نام رویای بزرگ وقت گذاشت. این تابلو از 4242 روبیک  هرکدام با فرمولی خاص تشکیل شده و وزن این تابلو نیم تن است. او میگوید این کار از پیش برنامه ریزی نشده بود بلکه یک ایده ی دیوانه وار بود. بارها میخواستم این کاررا قطع کنم اما هر بار کسی زنگ میزد و مرا دوباره تشویق میکرد. من فکر میکنم این پروژه با نیرویی عجیب خودش جلو رفت. او این اثرش را در مسابقه ART PRIZE شرکت داد. ( عکس دوم تکمیل شده ی عکس اول است) .
Josh Chalom هنرش را به یک تجارت روبیک تبدیل کرد: او و تیمش اثار بزرگ هنری مثل مونا لیزای لئوناردو داوینچی را مجددا با روبیک  خلق میکنند. قبل از شروع کار کامپیوتر روبیک  هایی را که باید چیده شوند شبیه سازی میکند. هرچه تصویر واضح تر باشد روبیک  بیشتری نیاز است.

برای مشاهده نمایشگاههای روبیکیسم  و عکسهای بیشترو اموزش RUBIKCUBISM به سایتهای زیر مراجعه کنید.

مترجم : پشتیبانی روبیکر

[تصویر: petefecteaudreambig5.jpg]

 

لینک سایت انگلیسیی 1
لینک سایت انگلیسیی 2
لینک سایت انگلیسیی 3
لینک سایت انگلیسیی 4

 

RUBIKCUBISM

 

Rubikcubism, or Rubikubism, is art made from Rubik's cubes. More specifically, it refers to a mosaic style where each small colored square on the face of a Rubik's cubes  represents one pixel. This style is generally believed to be originated by a French artist known only as Invader
If you thought solving a Rubik's cubes  took a lot of time, you've got to see this. Pete Fecteau spent 40 hours configuring a monumental mosaic of Martin Luther King Jr. made entirely out of Rubik's cubes  called Dream Big. With a computer generated draft as his blueprint, the determined creator used 4,242 Rubik's cubes  to construct the 18' 6" x 9' 8" piece that, once completed, weighed about half a ton.

The creative artist assembled the innovative portrait with the help of YouCanDoThe Rubik's cubes, First Park Congregational Church, The Student Advancement Foundation and Cooley Law School. He then entered the massive artwork in the 2010 ArtPrize competition in Grand Rapids, Michigan and placed in the top 50 out of over 1,700 submissions.

Dream Big has marked a turning point in Fecteau's artistic career, garnering him much attention. Interestingly, as a designer by day, Fecteau never saw the Rubik's Cube mosaic as a "career move," it was just a "crazy idea" he could not ignore.

"It's been a weird project," he told us. "There were many times where I'd want to give up and then the next day I'd get a call that forced me back on the Rubik's cubes. I kind of feel like it was willing itself to be made. I can't say I'm surprised by the attention. When I first looked at the finished product I was in as much awe as everyone else. I'm very happy to have this make people think about what's possible

   + ؟؟؟ ; ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢ آبان ،۱۳٩۱
comment نظرات ()