مرجع مکعب روبیک 360

روبیک در طول سالها

روبیک در طول سالها 1944
ارنو روبیک در بوداپست پایتخت مجارستان متولد شد. او متولد شد تا یک معمار ،طراح روبیک و یک پروفسور باشد.
[تصویر: Erno_Rubik.jpg]
1974
ارنو روبیک اولین مکعب روبیک را که چوبی بود طراحی کرد. این تولد رسمی محبوبترین سرگرمی دنیا بود.
[تصویر: first_rubiks_cube.jpg]
1975
روبیک حق ثبت اختراعش را گرفت و کارخانه ی Politechnika وظیفه ی سخت تولید روبیک را شروع کرد.
[تصویر: early_rubiks_cube_box.jpg]
1977
اولین مکعب جادویی در بوداپست فروخته شد.
[تصویر: magic_cube_box_closeup.jpg]
1980
در این سال صادرات روبیک از بوداپست اغاز شد . نام از مکعب جادویی به مکعب روبیک تغییر پیدا کرد.
[تصویر: cube_1980.jpg]
1981
کتابی به نام you can do the cube ( شما میتوانید روبیک حل کنید) توسط یک پسر 12 ساله به نام Patrick Bossert, از انگلستان منتشر شد. 1.5 میلیون نسخه از این کتاب روبیک   فروخته شد
[تصویر: do_the_cube_book_closeup.jpg]
1982
اولین مسابقات روبیک در در بوداپست برگزار شد. بیش از 100 میتیون روبیک تاکنون فروخته شده و روبیک وارد فرهنگ لغت اکسفورد هم شده.
[تصویر: erno_rubiks_cube_fingers.jpg]
1990
ارنو روبیک رییس اکادمی مهندسی مجارستان شد. او در سالهای بعد موسسه بین المللی روبیک را برای حمایت از طراح های بااستعداد جوان تشکیل داد.

1995
الماس تراشان بین المللی شاهکار روبیک را در 15 سالگرد تولد روبیک خلق کردند. روبیکی با کارکرد معمولی با 185 قیراط وزن ساخته شده از طلا و پوشیده شده با جواهرات رنگی.
[تصویر: rubiks_aniversary_15.jpg]
2005
در این سال جشن 25 سالگرد تولد  روبیک در 26 جولای برگزار شد. یک روبیک ویزه برای این سالگرد ساخته شد.
[تصویر: limited_cube_2005.jpg]
2007
مسابقات بینالمللی روبیک از 5 تا7 اکتبر در بوداپست برگزار شد . در این دوره از مسابقات ارنو روبیک خودش جوایز را اهدا کرد .
[تصویر: 25th_championship.jpg]

و حالا

ارنو روبیک از دوران باز نشستگی اش لذت میبرد اما استودیوی روبیک به طراحیهایش به کمک طراح های بین المللی در بوداپست و سراسر جهان ادامه میدهد.

مترجم : پشتیبانی روبیکر

منبع انگلیسی

The History of Rubik's
1944
Ernő Rubik

Ernő Rubikis born in Budapest, Hungary. He grows up to become an architect, designer and university professor.
1974
Wooden prototype of the cube

Rubik creates the first working prototype of the cube. This is the official birth date of the world’s favourite toy.
1975

Rubik patents the ‘Magic Cube’ and Hungarian toy-manufacturer Politechnika begins the difficult task of mass-production.
1977
Magic Cube box closeup

The first ‘Magic Cube’ is sold in a Budapest toyshop.
1980
First  Rubik's Cube in 1980

Ideal Toy Corporation begins exporting the cube from Hungary. The ‘Magic Cube’ is renamed the ‘ Rubik’s Cube’.
1981
You Can Do The Cube publication

A publication entitled ‘You Can Do the Cube’ was produced by Patrick Bossert, a 12-year-old schoolboy from England. The book goes on to sell 1.5 million copies.
1982
Ernő Rubik with a  Rubik's Cube between fingers

The first annual International  Rubik’s Championships are held in Budapest. More than 100 million cubes have now been sold and  Rubik ’s enters the Oxford English Dictionary.
1990
3x3x3  Rubik's Cube

Ernő Rubik becomes President of the Hungarian Engineering Academy. He later establishes the International Rubik Foundation to support talented young designers.
1995
Masterpiece Cube by Diamond Cutters International

Diamond Cutters International creates the ‘Masterpiece Cube’ for Rubik ’s 15th birthday – a fully-functional, 185 carat Cube made of solid gold and encrusted with coloured jewels.
2005
25th Anniversary limited edition  Rubik 's Cube

The cube celebrates its 25th anniversary on 26 July. A special, limited edition  Rubik’s Cube is produced to mark the occasion.
2007
25th  Rubik's World Championships

World  Rubik's Cube Championships are held in Budapest from 5-7 October, marking the 25th anniversary of the competition. Ernő Rubik was there to award the prizes in person.
Today
Ernő Rubik

Ernő Rubikis now enjoying his retirement but the  Rubik’s Studio continues to design games and work with young designers in Hungary and beyond.

   + ؟؟؟ ; ۱:٤٧ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٠ آبان ،۱۳٩۱
comment نظرات ()