مرجع مکعب روبیک 360

فرمول های زیبا کردن روبیک برای مبتدیها


U' D F' B L' R U D' F'2  B2 .1


R U2 R F D2 F' R'U2 R F D2 F' R2 2


F U2 L D L' U2 L D' L' F' (3


R U R' U' R U R' U' R U R' U' 3 (4


R U L D F D' L' U' R' F' 4 (5


R2 L2 D2 R2 L2 D2 (6


L2 D2 L2 D2 L2 D2 (7

 

8 F2 B2 U2 D2 R2 L2

 

9U2 R2 D2  (دو مرتبه تکرار شود )

 

10 U2 D2 L2 R2      

 

   + ؟؟؟ ; ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٦ آذر ،۱۳٩۱
comment نظرات ()